Каталог
Барлық категориялар

Пайдаланушы келісімі

Сайт қызметтерін көрсету туралы пайдаланушы келісімі https://agroexpo.kz

Осы Пайдаланушы келісімі https://agroexpo.kz (бұдан әрі "Сайт" деп аталады) мекенжайымен {Исполнl} (бұдан әрі "Орындаушы" деп аталады) және хабарландыруларды іздеу, қарау және/немесе орналастыру мақсатында сайтты пайдаланатын заңды немесе жеке тұлға (бұдан әрі-"пайдаланушы")арасындағы Интернет – ресурсты пайдалану жөніндегі қатынастарды реттейді.

Сайтта тіркеле отырып немесе жарнамаларды іздеу/қарау үшін сайтты пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Пайдаланушы Келісімімен (бұдан әрі "КС" мәтіні бойынша) келіседі және онда көрсетілген сайтты пайдалануға байланысты құқықтар мен міндеттерді өзіне алады.

Егер Сайтта және/немесе КС және/немесе Офертада өзгеше тікелей көрсетілмесе, Сайтта кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға бағытталмаған хабарландыруларды орналастыру тегін болып табылады. Сайтта және/немесе КС және/немесе Офертада арнайы нұсқау болмаған жағдайда, керісінше де дұрыс: пайдаланушы берген тегін хабарландыру оның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес және мақсатсыз берілгенін тікелей көрсетеді. Пайдаланушылар сайттың мүмкіндіктерін адал пайдалануға және пайдаланушылардың нақты мақсаттарына сәйкес келмейтін жарнамаларды орналастыруға жол бермеуге міндетті. Осы КС-да қолданылатын терминдер

Интернет-ресурс-Интернет желісінде жариялауға арналған және белгілі бір мәтіндік, графикалық немесе дыбыстық нысандарда көрсетілетін интеграцияланған бағдарламалық-аппараттық құралдар мен ақпараттар жиынтығы. Интернет - ресурс Интернет желісін пайдаланушылар үшін домендік атау және (Uniform Resource Locator)-ақпаратқа және бағдарламалық-аппараттық кешенге немесе тиісті мобильді қосымша арқылы қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірегей электрондық мекенжай арқылы қолжетімді.

Сайт-бұл пайдаланушыға жарнамаларды орналастыруға , іздеуге, қарауға мүмкіндік беретін Интернет-ресурс. Сайтқа Барлық құқықтар Орындаушыға тиесілі.

Сайттағы Пайдаланушының жеке кабинеті (бұдан әрі - "жеке кабинет") - пайдаланушының хабарландыруларын орналастыруды, өзге де қызметтерді басқаруға, оларды төлеуге, Сайтта көзделген ақпараттық материалдармен басқа да іс-әрекеттер жасауға қол жеткізу интерфейсі. Кіру пайдаланушының тіркеу деректерін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Тіркеу деректері-Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруге арналған пайдаланушының сәйкестендіру деректері. Тіркеу деректері мыналардан тұрады: логин (пайдаланушының e-mail логині ретінде пайдаланылады), пароль, бақылау сұрағы және бақылау сұрағына жауап (пайдаланушы құпия сөзді ұмытып қалған жағдайда қолданылады).Сондай-ақ, пайдаланушы Facebook, Вконтакте, Одноклассники немесе Google+әлеуметтік желісі арқылы кіре алады.

Хабарландыру-пайдаланушы сайтта орналастыратын, белгісіз тұлғалар тобына бағытталған Тауар туралы ұсынысты (байланыс ақпаратын, суреттерді және кез келген ілеспе ақпаратты қоса алғанда) қамтитын сайт пайдаланушысының ақпараттық хабарламасы.

Тауар-пайдаланушы сайтта хабарландыру орналастыратын кез келген тауар, өнім, қызмет, жұмыс туралы ұсыныс немесе басқа ұсыныс.

1. Келісімнің мәні

1.1 Орындаушы сізге осы Пайдаланушы келісімінің мәні болып табылатын шарттарда өз қызметтерін ұсынады.

1.2 Пайдаланушы келісімін Орындаушы ескертусіз өзгерте алады. Пайдаланушы келісімінің жаңа редакциясы, егер КС жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, оны Сайтта орналастырған сәттен бастап күшіне енеді.

1.3. КС-тің қолданыстағы редакциясы, сондай-ақ сайтты пайдалану және Сайт қызметтерін көрсету ережелерін реттейтін басқа құжаттар әрқашан Сайтта болады және барлық пайдаланушыларға қол жетімді.

2. Қызметтердің сипаттамасы

2.1. Сайт пайдаланушыға пайдаланушы билік етуге (ұсыныстар жасауға), ал сайттың басқа пайдаланушыларына сайтта орналастырылған ұсыныстарды өз қалауы бойынша және өз жауапкершілігімен қабылдауға немесе қабылдамауға құқылы тауарға қатысты мәміле жасау үшін белгісіз тұлғалар тобына бағытталған ұсыныстарды өз бетінше және тәуекелмен орналастыруға мүмкіндік беретін Интернет-алаң болып табылады. немесе сайтта жарнама орналастырған Пайдаланушымен тиісті мәміле жасамаңыз. Орындаушы ешбір шамада мәмілені ұйымдастырушы, Сатып алушы, сатушы, делдал, агент немесе сайттың қандай да бір пайдаланушысының өкілі және/немесе сайттың пайдаланушылары арасында ұсынылатын/жасалатын мәмілеге қатысты өзге де мүдделі тұлға болып есептелмейді және болып табылмайды. Пайдаланушының сайтта жариялауының арқасында жасалған барлық мәмілелер сайтты пайдаланушылар арасында Орындаушының тікелей немесе жанама қатысуынсыз жасалады және орындалады.

2.2. Орындаушы пайдаланушыға сайтта хабарландыру орналастыру арқылы немесе хабарландырудағы байланыс ақпаратын пайдалана отырып, сайт пайдаланушыларына жасалған кез келген ұсыныстарды сайттың басқа пайдаланушылары алатынына және қарайтынына ешқандай кепілдік бермейді.

2.3. Пайдаланушы контрагентті таңдау кезінде байқампаздықты сақтауға міндеттенеді, өз жауапкершілігімен сайттағы хабарландырудағы ұсыныстың жарамды және заңды екендігіне өз бетінше көз жеткізе отырып, мәміле туралы шешім қабылдайды.

2.4. Сондай-ақ, Орындаушы сайттың көмегімен ақылы қызмет көрсетеді, оны көрсету жария оферта - https://agroexpo.kzservices/oferta арқылы реттеледі

2.5. Сайттың ақылы қызметтерін көрсету жария оферта арқылы реттеледі- https://agroexpo.kzServices/oferta, пайдаланушы ақылы қызметтерді төлеу кезінде келіседі

3. Орындаушының құқықтары мен міндеттері

3.1.Құқықтар

3.1.1 сайтқа келіп түскен ақпарат Орындаушының меншігі болып саналады. Егер Пайдаланушымен керісінше немесе қолданыстағы заңнаманың тиісті талаптары туралы жазбаша уағдаластық болмаса, орындаушы осы ақпаратқа қатысты құпиялылықты қамтамасыз ету бойынша ешқандай міндеттеме алмайды.

3.1.2 сайтта қамтылған ақпарат, егер мұндай ақпаратты қамтитын бетте керісінше анық көрсетілмесе, Орындаушының жазбаша рұқсатынсыз көшірілмейді немесе Жарияланымдар үшін пайдаланылмайды. Сайтта қамтылған ақпаратты көшіруді жеке тұлғалар ғана жеке пайдалану үшін жүзеге асыра алады.

3.1.3 Орындаушы ешбір жағдайда сайтты пайдалануға немесе оны пайдалану мүмкін илистігіне байланысты туындаған залал, залал немесе шығыстар үшін жауапты болмайды.

3.1.4. Орындаушы кез келген уақытта өз қалауы бойынша пайдаланушының осы КС-ты сақтауы тұрғысынан, оның ішінде бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, автоматты режимде хабарландыруларды іріктеп тексеруді жүргізуге құқылы. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, оның ішінде осындай бұзушылықтар туралы үшінші тұлғалардан шағымдар алған жағдайда, Орындаушы хабарландырулардың сапасын, олардың осы КС және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігін айқындауға, хабарландыруды Қабылдамауды немесе бұғаттауды және/немесе Пайдаланушының жеке кабинетке кіруін қоса алғанда, пайдаланушының сайттың белгілі бір сервистеріне кіруін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы бұл туралы пайдаланушының хабарламалары. Орындаушының шешімі бойынша Сайтта пайдаланушының хабарландыруларын және/немесе тіркеу деректерін бұғаттау уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін, бұл Пайдаланушы осы Пайдаланушы келісімін бұзған бұзушылықтардың көлемі мен санына және орындаушы белгілеген сайтты пайдалану ережелеріне байланысты. Пайдаланушы жіберілген бұзушылықтарды жойған жағдайда, Орындаушы бұрын бұғатталған хабарландыруды немесе Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруін қалпына келтіруге құқылы.

3.1.5. Орындаушының осы КС және Сайтты пайдалану және Сайт қызметтерін көрсету ережелерін реттейтін өзге де құжаттарды біржақты тәртіппен өзгертуге құқығы бар. Егер тиісті құжаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, аталған құжаттардың жаңа редакциясы сайтта орналастырылған кезден бастап күшіне енеді.

3.2 міндеттері

Осы Пайдаланушы келісімі шеңберінде Орындаушы міндеттенеді:

3.2.1 пайдаланушыға Сайтта хабарландырулар орналастыруға, сайттың базасында орналасқан басқа пайдаланушылардың хабарландыруларын Орындаушы белгілеген ережелер мен шектеулерге сәйкес іздеуге мүмкіндік беру.

3.2.2 пайдаланушыға өзінің жарнамасына қол жеткізуді басқаруға және белгілі бір уақытта пайдаланушыларға оның жеке кабинеті арқылы қол жетімді басқа параметрлерді орнатуға мүмкіндік беру.

3.2.3 пайдаланушыға хабарландыруды және/немесе тіркеу деректерін кез келген уақытта өз қалауы бойынша жою мүмкіндігін беру.

3.2.4 пайдаланушыға сайтта орналастырылған барлық ақпаратты сайттағы жеке кабинет арқылы өз қалауы бойынша кез келген уақытта толығымен жою мүмкіндігін беру.

4. Тіркеу кезіндегі пайдаланушының міндеттемелері

Осы Пайдаланушы келісімі шеңберінде пайдаланушы:

4.1 осы КС ажырамас бөлігі болып табылатын хабарландыруларды жариялау ережелерін білу және сақтау.

4.2 ҚР заңнамасын және халықаралық заңнаманы бұза отырып, ақпаратты сайт арқылы кез келген тәсілмен орналастырмауға.

4.3 көрінеу анық емес ақпаратты орналастырмаңыз.

4.4 егер пайдаланушының оған тиісті құқықтары болмаса, сайтты, материалдарды және/немесе тауарларды пайдалана отырып орналастыруға және/немесе беруге болмайды. Бұл авторлық құқықтармен, сауда белгілерімен, патенттермен қорғалған материалдарға, сондай-ақ ақпаратты таратпау, құпиялылық туралы келісімдерге, мұндай рұқсаттар болмаған жағдайда тиісті рұқсаттарды алу қажет тауарларға және т.б. қатысты.

4.5 сайттың ақпараттық қауіпсіздігін бұзбаңыз.

4.6 пайдаланушы жағында орындалатын кодты, кез келген енгізілген нысандарды енгізбеңіз, frame және iframe, каскадты стиль кестелерін, html кодын пайдаланыңыз.

4.7 біреудің атымен немесе басқа біреудің атынан (жеке тұлға немесе ұйым) ұсынылмау. Басқа пайдаланушылар мен сайт әкімшілігін кез-келген жолмен сәйкестендіруге қатысты жаңылыстырмаңыз.

4.8 пайдаланушы авторы болып табылмайтын сайттағы кез келген материалдарды жоймаңыз және/немесе өзгертпеңіз.

Мәзір
Біздің сайтқа тіркеліңіз

және 1,000 ₸ сіздің бонустық шотыңызға!

Тіркелу
Аукцион аяқталды
минут
секунд
Таңдалды
Қосу
Аукцион аяқталды
Параметрлерді жасыру
Барлық параметрлер
Сіз шынымен бетті жойғыңыз келе ме?